مطالبه گری دادستان اردبیل سید عبدالله طباطبایی اردبیل مدیریت جهادی
اصرار در مطالبه‌گری شرط پویایی سیستم مدیریتی کشور است ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

اصرار در مطالبه‌گری شرط پویایی سیستم مدیریتی کشور است

اصرار در مطالبه‌گری شرط پویایی سیستم مدیریتی کشور است به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، سید عبدالله طباطبایی ظهر پنجشنبه در نشست مجمع مطالبه‌گران استان اردبیل اظهار کرد: مطالبه گری در جامعه و از سوی مردم زمانی نتیجه خواهد داد که استمرار داشته باشد و اگر مردم به ویژه جوانان و قلم […]