مراسم تودیع و معارفه اردبیل سازمان تامین اجتماعی سعید بشرخواه
«افشین شیرزاده» مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل شد ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

«افشین شیرزاده» مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل شد

«افشین شیرزاده» مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل شد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، در این مراسم که ظهر شنبه برگزار شد، مدیرکل سابق تأمین اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: بنده در پنج سال مدیریت تأمین اجتماعی استان اردبیل سعی کردم تا در دو حوزه وصول درآمد و کنترل مصارف منابع به […]