مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل
صدور دفترچه بیمه سلامت متوقف شد ۱۱ آبان ۱۴۰۰

صدور دفترچه بیمه سلامت متوقف شد

صدور دفترچه بیمه سلامت متوقف شد مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل: 🔹بیمه‌شدگان با درج کد ملی و شماره همراه امکان مشاهده سوابق بیمه‌ای، سوابق درمانی و نیز تمدید اعتبار بیمه‌نامه را دارند. 🔹راه‌اندازی کد دستوری #۱۶۶۶* غیرحضوری محقق شده که در این راستا بیمه شده با شماره‌گیری آن می‌تواند از وضعیت بیمه خود مطلع شود. […]