مدارس غیردولتی دانش آموزان شهریه مدارس غیردولتی
مدارس غیردولتی دردوران کرونا؛ از افزایش غیرمتعارف شهریه تا تعطیلی ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

مدارس غیردولتی دردوران کرونا؛ از افزایش غیرمتعارف شهریه تا تعطیلی

مدارس غیردولتی دردوران کرونا؛ از افزایش غیرمتعارف شهریه تا تعطیلی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تکلیف بازگشایی مدارس به دلیل ویروس کرونا هنوز مشخص نیست ولی با این حال هزینه‌های اخذ شده از سوی برخی مدارس غیردولتی افزایش غیرمتعارف و چندبرابری داشته است.