محمد رضا پورمحمدی بخش خصوصی استانداری آذربایجان شرقی
آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد

آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد.