محمد رضا پورمحمدی بخش خصوصی استانداری آذربایجان شرقی
آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد 20 شهریور 1400

آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد

آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد.