محمد رضا پورمحمدی استانداری آذربایجان شرقی انتخابات ریاست جمهوری
برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است

برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات یکی از دو نقش محوری فرمانداران است، تأکید کرد: برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است.