محسن رضایی تبریز انتخابات ریاست جمهوری
حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است 13 خرداد 1400

حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است

حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو شورای مرکزی راهبردی ستاد محسن رضایی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است.