محسن رضایی تبریز انتخابات ریاست جمهوری
حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است

حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو شورای مرکزی راهبردی ستاد محسن رضایی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است.