ماه محرم محرم 1400 حسینیه مهر تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی
تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم در آذربایجان شرقی ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم در آذربایجان شرقی

تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم توسط اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این استان انجام شد.