ماشین سازی تبریز فراز کمالوند سایپا
بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم 18 اردیبهشت 1400

بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم

بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی سایپا گفت: بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم و می توانستیم در این بازی پیروز شویم.