ماشین سازی تبریز فراز کمالوند سایپا
بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم

بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی سایپا گفت: بازی خوبی مقابل ماشین سازی انجام دادیم و می توانستیم در این بازی پیروز شویم.