ماشین سازی تبریز تیم فوتبال ماشین سازی شهرداری تبریز
۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین سازی پرداخت می‌شود ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین سازی پرداخت می‌شود

۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین سازی پرداخت می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با پرداخت ۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین تبریز موافقت کردند.