قطار مراغه تبریز
مرگ عابر پیاده ناشنوا بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

مرگ عابر پیاده ناشنوا بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران

مرگ عابر پیاده ناشنوا بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عابر پیاده ناشنوا در مراغه بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران جانش را از دست داد.