فیلم مستند مستندساز حوزه هنری آذربایجان شرقی
کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای

کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی از برگزاری کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد طرح مسائل و تحولات منطقه‌ای خبر داد.