فرهنگ عمومی شبستر توسعه پایدار
فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است

فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- امام جمعه شبستر گفت: فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است و باید توجه جدی به ارتقای فرهنگ جامعه داشته باشیم.