فرهنگستان زبان و ادب فارسی غلامعلی حدادعادل استاد شهریار
شهریار متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

شهریار متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است

شهریار متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در شهری به عظمت تبریز شاعری چون شهریار متولد می‌شود که متعلق به ایران و افتخار آذربایجان و تبریز است.