فرمانداری کلیبر حسین حاتمی محرومیت زدایی
ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند

ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس بر ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند تاکید کرد.