فرمانداری بناب مواد مخدر قاچاق مواد مخدر
ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب ۲۸ مهر ۱۴۰۰

ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب

ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب بر ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب تاکید کرد و گفت: پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که حل آنها نیازمند داشتن یک نگاه همه جانبه است.