فدراسیون ورزش کارگری اردبیل علی مهری
۱۱ هزار کارگر ورزشکار در استان اردبیل ساماندهی شد ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

۱۱ هزار کارگر ورزشکار در استان اردبیل ساماندهی شد

۱۱ هزار کارگر ورزشکار در استان اردبیل ساماندهی شد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، علی هاریکای در نشست با مسئولین انجمن‌های ورزشی هیأت ورزش کارگری استان اردبیل اظهار کرد: علی رغم شرایط کرونا و کاهش فعالیت‌ها و مسابقات ورزش سال گذشته سالی درخشان برای ورزش کارگری استان اردبیل بود که با […]