فدراسیون انجمن های ورزشی تبریز ارزیابی عملکرد ورزش و جوانان آذربایجان شرقی
کسب رتبه دوم هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی در کشور ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

کسب رتبه دوم هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی در کشور

کسب رتبه دوم هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی در کشور به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-رئیس هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم این هیئت در ارزیابی عملکرد فدراسیون انجمن های ورزشی خبر داد.