غزه تبریز فلسطین
حمایت جوانان تبریزی از مظلومان غزه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

حمایت جوانان تبریزی از مظلومان غزه

حمایت جوانان تبریزی از مظلومان غزه به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جمعی از جوانان تبریزی پیشگامِ حمایت از خواهر خوانده غریب این شهر یعنی غزه مظلوم شدند.