علی نیکزاد سیلاب خسارات سیلاب
روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود

روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود.