علی رام
علی رام چهره فرهنگی شهر مشگین شهر ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

علی رام چهره فرهنگی شهر مشگین شهر

علی رام چهره فرهنگی شهر مشگین شهر به گزارش اخبار شهر مشگین شهر , علی رام یک چهره فرهنگی با سوابق اداری ، از جمله رئیس بهزیستی و تعاون و مدیرعامل صندوق وام ضروری فرهنگیان به مدت ۹ سال است. بزرگان محترم از نظر شرایط کرونر به منظور حفظ سلامتی و رعایت بهداشت عمومی ، […]