علی اصغر مونسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دفاع مقدس
ثبت ملی۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و ۲میراث دفاع مقدس در آذربایجان شرقی ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

ثبت ملی۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و ۲میراث دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

ثبت ملی۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و ۲میراث دفاع مقدس در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراتب ثبت ملی ۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و دو میراث دفاع مقدس را به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ کرد.