عباس رنجبر شهرداری تبریز وزارت کشور
حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد ۰۴ مهر ۱۴۰۰

حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد

حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- حکم عباس رنجبر، پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد.