صنعت خودروسازی الهویردی دهقانی خودروسازان
ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی

ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.