شیعه تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی حسن شعبانی
برگزاری نشستهای علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی برجهان اسلام ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری نشستهای علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی برجهان اسلام

برگزاری نشستهای علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی برجهان اسلام به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: نشست علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی بر جهان اسلام برگزار شد.