شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استانداری آذربایجان شرقی سازمان تبلیغات اسلامی
نقش ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سیاستگذاری مراسم فرهنگی ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

نقش ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سیاستگذاری مراسم فرهنگی

نقش ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سیاستگذاری مراسم فرهنگی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش بسیار مهم و ویژه ای در سیاستگذاری برنامه‌های فرهنگی دارد.