شورای فرهنگ عمومی استانداری آذربایجان شرقی مهندسی فرهنگی
تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود

تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی باید عملیاتی شود.