شواری 1400 اردبیل
نادر فرزانه در شورای اردبیل 1400 ثبت نام کرد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

نادر فرزانه در شورای اردبیل 1400 ثبت نام کرد

نادر فرزانه در شورای اردبیل ۱۴۰۰ ثبت نام کرد در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ با شما همراه خواهیم بود. کانال خبری اردبیل در نظر دارد به معرفی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ بپردازد. رزومه کاندیداهای احتمالی طبق اظهارات خودشان متعاقبا اعلام خواهد شد. شما هم میتوانید کاندیداهای احتمالی را به ما معرفی […]