شهید مدنی سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز
خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید مدنی بود ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید مدنی بود

خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید مدنی بود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید محراب آیت الله شهید مدنی بود.