شهر جدید سهند تبریز محمد رضا پورمحمدی
طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند تصویب شد 27 شهریور 1400

طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند تصویب شد

طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند تصویب شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند با هدف حفظ و احیای هویت فراشهری تبریز تصویب شد.