شهرک صنعتی اردبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل رامین صادقی تولید خودرو کامیون پتروشیمی
صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل

صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , رامین صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، به گره ایجاد شده در شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل اشاره و اظهار کرد: هم‌اکنون تنها مشکل موجود در خصوص این پروژه صنعتی در منطقه بحث ابهام در مالکیت اراضی است که این مسئله به امور اراضی […]