شهرستان اهر عشایر سیل
خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند ۰۶ خرداد ۱۴۰۰

خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند

خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس اداره امور عشایر شهرستان اهر از خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند خبرداد.