شهرستان اهر ساخت و سازهای غیرمجاز رفع تصرف از اراضی ملی رفع تصرف از حریم راه ها
۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود

۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر از برخورد با افرادی که نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها تخلیه می‌کنند خبر داد و گفت: ۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود.