شهرستان اهر بیمه کشاورزی احمد محرم زاده نماینده مردم اهر و هریس در مجلس
کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده

کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خسارت ۱۸۴ میلیارد تومانی سرمازدگی، تگرگ و خشکسالی به باغات و اراضی کشاورزی اهر خبر داد و از کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان انتقاد کرد.