شهردار سرعین
شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند

شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار اردبیل  شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند , به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی گیری در همایش شهرداران استان اردبیل، شهردار اردبیل در کنار شهردار سرعین در بین ۳۳ شهرداری استان به عنوان […]