شهرداری تبریز پروژه عمرانی تبریز
۱۴ طرح شهرداری منطقه ۵ تبریز افتتاح شد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۴ طرح شهرداری منطقه ۵ تبریز افتتاح شد

۱۴ طرح شهرداری منطقه ۵ تبریز افتتاح شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ۱۴ طرح عمرانی و خدمات رسانی شهرداری منطقه ۵ تبریز با هزینه ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد.