شهرداری تبریز شهردار تبریز فریدون بابایی شهرام دبیری
آیا شهردار تبریز پشت درهای بسته انتخاب می‌شود؟! 31 مرداد 1400

آیا شهردار تبریز پشت درهای بسته انتخاب می‌شود؟!

آیا شهردار تبریز پشت درهای بسته انتخاب می‌شود؟! به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- هشت کاندیدای نهایی برای رسیدن به عمارت شهرداری تبریز مشخص شده ولی با این حال تاکنون هیچکدام از این کاندیداها برنامه‌ای برای شهرداری ارائه نکرده‌اند.