شهرداری تبریز تبریز عباس رنجبر
تغییرات مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

تغییرات مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد

تغییرات مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- شهردار تبریز، طی احکام جداگانه‌ای، نخستین تغییرات مدیریتی شهرداری تبریز را رقم زد.