شریعتمداری
اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان وزیر کار ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان وزیر کار

اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان وزیر کار به گزارش اخبار اقتصادی در سایت خبری , شریعتمداری ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: مرحله دوم سازگاری توسط مقامات قانونی تأیید شد و قرار بود اجرای آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شود. شب گذشته با هماهنگی بانک رفاه ، واریز یک میلیون […]