شبستر جعفر راستی مجلس شورای اسلامی
تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد

تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد.