شاپور کریمی
شاپور کریمی شهردار پارس‌آبادمغان شد ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

شاپور کریمی شهردار پارس‌آبادمغان شد

شاپور کریمی شهردار پارس‌آبادمغان شد شاپور کریمی شهردار پارس‌آبادمغان شد به گزارش اخبار پارس آباد اعضای شورای اسلامی شهر پارس‌آباد، با اکثربت آرا، شاپور کریمی را به‌عنوان شهردار پارس‌آبادمغان انتخاب کردند. شاپور کریمی پیش از این سرپرست شهرداری پارس آبادمغان بود.