سیلاب فرمانداری کلیبر خسارات سیلاب
راه ارتباطی ۱۲روستا و ۲۰دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

راه ارتباطی ۱۲روستا و ۲۰دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است

راه ارتباطی ۱۲روستا و ۲۰دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- فرماندار کلیبر گفت: راه ارتباطی ۱۲ روستا و ۲۰ دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است.