سیلاب خسارات سیلاب فرمانداری کلیبر
خسارت ۲۷۱.۵ میلیارد تومانی سیلاب در شهرستان کلیبر ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

خسارت ۲۷۱.۵ میلیارد تومانی سیلاب در شهرستان کلیبر

خسارت ۲۷۱.۵ میلیارد تومانی سیلاب در شهرستان کلیبر به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار کلیبر گفت: بر اثر وقوع سیل در شهرستان ۲۷۱.۵ میلیارد تومان خسارت مالی به مردم این شهرستان وارد شده است.