سپاه عاشورا واکسیناسیون بناب عابدین خرم
همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی

همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرمانده سپاه عاشورا از همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی در آذربایجان شرقی خبر داد.