سپاه عاشورا عابدین خرم دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)
تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است ۰۵ مهر ۱۴۰۰

تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است

تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است، گفت: هجرت مقدمه جهاد، جهاد مقدمه شهادت و شهادت هم مقدمه رسیدن به خدا است.