سعید محمد لیبرالیسم سیدابراهیم رئیسی انتخابات ریاست جمهوری
داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است

داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فعال سیاسی با بیان اینکه شاهد بی عملی، بدعملی، دیرعملی و عدم توجه مسئولان در کشور به مشکلات هستیم، گفت: داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است.