سعید سعیدی رئیس شورای اسلامی
سعید سعیدی رئیس شورای اسلامی شهر گرمی از انتخاب نهایی شهردار شهر گرمی در روزهای آتی خبر داد ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

سعید سعیدی رئیس شورای اسلامی شهر گرمی از انتخاب نهایی شهردار شهر گرمی در روزهای آتی خبر داد

سعید سعیدی رئیس شورای اسلامی شهر گرمی از انتخاب نهایی شهردار شهر گرمی در روزهای آتی خبر داد. 🔹 رئیس شورای اسلامی شهر گرمی گفت: در اخبار شهر گرمی , مرحله پایانی بررسی و تلاش یک ماهه اعضای شورای شهر در بحث انتخاب شهردار با دعوت از کسانی که جهت مسئولیت خطیر شهرداری شهر گرمی […]