سرمایه گذاری خارجی اردبیل ارژنگ عزیزی استانداری اردبیل
اطلس سرمایه‌گذاری اردبیل تدوین شد ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

اطلس سرمایه‌گذاری اردبیل تدوین شد

اطلس سرمایه‌گذاری اردبیل تدوین شد به گزارش اخبار اردبیل  , ارژنگ عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: بر اساس این سامانه اطلاعات جامع و کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اعم از بخش صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و خدمات در اختیار متقاضیان به ویژه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار می‌گیرد تا بر اساس […]