سدسازی وزارت نیرو ساخت سد
آبگیری و بهره برداری از سد «قیز قلعه سی» باحضور وزیر نیرو ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

آبگیری و بهره برداری از سد «قیز قلعه سی» باحضور وزیر نیرو

آبگیری و بهره برداری از سد «قیز قلعه سی» باحضور وزیر نیرو به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سد خاکی «قیز قلعه سی» در شهرستان خداآفرین روز دوشنبه با حضور وزیر نیرو آبگیری و به مرحله بهره برداری رسید.