سدسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ساخت سد
تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی پایاب سدهای آیدوغموش و سهند ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی پایاب سدهای آیدوغموش و سهند

تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی پایاب سدهای آیدوغموش و سهند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی شبکه‌های پایاب سدهای آیدوغموش و سهند خبر داد.